امروز : دوشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۸
fsāsāni

Vebgāh i bāreye kārbordšenāsi ye našāne, zabānšenāsi farhangi, va zabān e Pārsi
دیدگاه از منظر زبان‌شناسی شناختی و کاربرد آن در تحلیل متن داستانی
دیدگاه از منظر زبان‌شناسی شناختی و کاربرد آن در تحلیل متن داستانی

مهرناز شیرازی عدل و فرهاد ساسانی، «دیدگاه از منظر زبان‌شناسی شناختی و کاربرد آن در …

ادامه ...
تحلیل مؤلفه‌های معنایی حق در قرآن کریم با بهره‌گیری از شیوه‌ی همنشینی و جانشینی
تحلیل مؤلفه‌های معنایی حق در قرآن کریم با بهره‌گیری از شیوه‌ی همنشینی و جانشینی

فرهاد ساسانی و پرویز آزادی، «تحلیل مؤلفه‌های معنایی حق در قرآن کریم با بهره‌گیری از …

ادامه ...
تفاوت‌های بین-گوینده در سایشی‌های بی‌واک زبان فارسی
تفاوت‌های بین-گوینده در سایشی‌های بی‌واک زبان فارسی

هما اسدی، ماندانا نوربخش و فرهاد ساسانی، «تفاوت‌های بین-گوینده در سایشی‌های بی‌واک زبان فارسی»، جستارهای …

ادامه ...
فعل در فارسی

فرهاد ساسانی، «فعل در فارسی»، در با مهر: جشن نامۀ دکتر محمدرضا باطنی (تهران: فرهنگ معاصر، …

ادامه ...

Rahimpour, Sepideh, Elahe Sotoudehnama, Farhad Sasani, "An investigation into researcher identity in qualitative research articles …

ادامه ...
بررسیِ زبان‌شناختیِ آثار دوره‌های هیپومانیا و و دوره‌های افسردگیِ صادق هدایت: تاثیر اختلال دوقطبی

المیرا اسماعیل‌پور و فرهاد ساسانی، «بررسیِ زبان‌شناختیِ آثار دوره‌های هیپومانیا و و دوره‌های افسردگیِ صادق …

ادامه ...
مطالعه‌ی انتقادی سیاست خارجی محمدرضا پهلوی در آینه‌ی نوشته‌ها و بیانات او
مطالعه‌ی انتقادی سیاست خارجی محمدرضا پهلوی در آینه‌ی نوشته‌ها و بیانات او

هما اسدی و فرهاد ساسانی، «مطالعه‌ی انتقادی سیاست خارجی محمدرضا پهلوی در آینه‌ی نوشته‌ها و …

ادامه ...
نشانه‌شناسی چندبعدی و هنر
نشانه‌شناسی چندبعدی و هنر

نشانه‌شناسی چندبعدی و هنر

ادامه ...
زبان و معیار و پیوستار گونه‌های زبانی معیار
زبان و معیار و پیوستار گونه‌های زبانی معیار

زبان معیار و پیوستار گونه‌های زبانی معیار با توجه به متون رادیویی

ادامه ...
بررسي ويژگي‌هاي سبکي کوير شريعتي

«بررسی ویژگی های کویر شریعتی»، پژوهشنامه‌ي علوم انساني: ويژه‌ي زبان و ادبيات فارسي، دانشگاه شهيد بهشتي، …

ادامه ...
صفحه 1 از 41234
افزونه
فعل در فارسی

فرهاد ساسانی، «فعل در فارسی»، در با مهر: جشن نامۀ دکتر محمدرضا باطنی (تهران: فرهنگ معاصر، …

ادامه ...
بررسی تأثیر چینش سازه‌های متن بر کنش کلامیِ کلان در گفت‌وگوهای روزمره

فرهاد ساسانی و نسترن یزدانی، «بررسی تاثیر چیشن سازبررسی تأثیر چینش سازه‌های متن بر کنش …

ادامه ...
بررسی چینش التماس‌نامه‌‌های برگه‌های امتحانی: مطالعه‌ی گام‌ها و گامک‌ها
بررسی چینش التماس‌نامه‌‌های برگه‌های امتحانی: مطالعه‌ی گام‌ها و گامک‌ها

فرهاد ساسانی و نینا حسینی کیونانی بررسی چینش التماس‌نامه‌‌های برگه‌های امتحانی: مطالعه‌ی گام‌ها و گامک‌ها …

ادامه ...
دو برداشتِ مکمل از گذرایی: الگویِ گذرا و الگویِ کنایی (ارگتیو)

دو برداشتِ مکمل از گذرایی: الگویِ گذرا و الگویِ کنایی (ارگتیو) بیان، س ۷، ش …

ادامه ...
دیدگاه از منظر زبان‌شناسی شناختی و کاربرد آن در تحلیل متن داستانی
دیدگاه از منظر زبان‌شناسی شناختی و کاربرد آن در تحلیل متن داستانی

مهرناز شیرازی عدل و فرهاد ساسانی، «دیدگاه از منظر زبان‌شناسی شناختی و کاربرد آن در …

ادامه ...
تحلیل مؤلفه‌های معنایی حق در قرآن کریم با بهره‌گیری از شیوه‌ی همنشینی و جانشینی
تحلیل مؤلفه‌های معنایی حق در قرآن کریم با بهره‌گیری از شیوه‌ی همنشینی و جانشینی

فرهاد ساسانی و پرویز آزادی، «تحلیل مؤلفه‌های معنایی حق در قرآن کریم با بهره‌گیری از …

ادامه ...
تفاوت‌های بین-گوینده در سایشی‌های بی‌واک زبان فارسی
تفاوت‌های بین-گوینده در سایشی‌های بی‌واک زبان فارسی

هما اسدی، ماندانا نوربخش و فرهاد ساسانی، «تفاوت‌های بین-گوینده در سایشی‌های بی‌واک زبان فارسی»، جستارهای …

ادامه ...
فعل در فارسی

فرهاد ساسانی، «فعل در فارسی»، در با مهر: جشن نامۀ دکتر محمدرضا باطنی (تهران: فرهنگ معاصر، …

ادامه ...
جنسیت چگونه تعریف می‌شود؟

یادداشتِ چهارم فرهاد ساسانی جنسیت چگونه تعریف می‌شود؟ جنسیت را می‌توان از سه جنبه بررسی …

ادامه ...
Dialogues
گفت‌وگوهای رومان یاکوبسون و کریستینا پومورسکا

– Dialogues

ادامه ...
بافت‌گردانی و متن‌گردانی و تاثیر آن بر کارکرد متن: مطالعه‌ی موردی میدان نقش جهانِ اصفهان

فرهاد ساسانی، "بافت‌گردانی و متن‌گردانی و تاثیر آن بر کارکرد متن: مطالعه‌ی موردی میدان نقش …

ادامه ...
درباره‌ی وبگاه
درباره‌ی وبگاه

با درود! در این وبگاه، با نام fsasani، برخی از مقاله‌ها، یادداشت‌ها و دیگر کارهایم، …

ادامه ...