امروز : دوشنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۸
fsāsāni

Vebgāh i bāreye kārbordšenāsi ye našāne, zabānšenāsi farhangi, va zabān e Pārsi
راه طولانی آزادی- نلسون ماندلا

راه طولانی آزادی، نلسون ماندلا Nelson Mandela

ادامه ...
متن
متن

«متن»، بیان، س ۸، ش ۱۰ (بهار ۱۳۹۷)، صص ۳-۴٫

ادامه ...
A evolução histórica da música iraniana ou persa

"A evolução histórica da música iraniana ou persa" https://chadelimadapersia.blogspot.com.br/2018/04/guest-post-evolucao-historica-da-musica.html?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed:+ChDeLimaDaPrsia+(Chá+de+Lima+da+Pérsia)  

ادامه ...
گستره‌ی معنی‌شناسی یا معناشناسی

گستره‌ی معنی‌شناسی یا معناشناسی بیان، س ۶، ش ۷ (زمستان ۱۳۹۵)، صص ۲-۴ http://bayanbox.ir/view/222644294788691838/Bayan-Linguistics-Alzahra.pdf

ادامه ...
دو برداشتِ مکمل از گذرایی: الگویِ گذرا و الگویِ کنایی (ارگتیو)

دو برداشتِ مکمل از گذرایی: الگویِ گذرا و الگویِ کنایی (ارگتیو) بیان، س ۷، ش …

ادامه ...
گویش گفتاری و گویش نوشتاری در پارسیِ کنونی

گویش گفتاری و گویش نوشتاری در پارسیِ کنونی بیان، س ۷، ش ۹ (پاییز ۱۳۹۶)، …

ادامه ...
پیوستگی
پیوستگی

پیوستگی پیوستگی تعبیری است که در تفسیر متن و نیز گاه در تعریف متن به …

ادامه ...
گستره‌ی معنی‌شناسی یا معناشناسی
گستره‌ی معنی‌شناسی یا معناشناسی

یادداشتِ پنجم فرهاد ساسانی گستره‌ی معنی‌شناسی یا معناشناسی فرهاد ساسانی ۱۹ بهمن ۱۳۹۵ هنگامی که …

ادامه ...
جنسیت چگونه تعریف می‌شود؟

یادداشتِ چهارم فرهاد ساسانی جنسیت چگونه تعریف می‌شود؟ جنسیت را می‌توان از سه جنبه بررسی …

ادامه ...
سرقت زبانی
سرقت زبانی

سرقت زبانی فرهاد ساسانی مرداد ۱۳۹۳ ۱- مقدمه یکی از گرفتاری‌های عصر حاضر، به هر …

ادامه ...
صفحه 1 از 212
افزونه
فعل در فارسی

فرهاد ساسانی، «فعل در فارسی»، در با مهر: جشن نامۀ دکتر محمدرضا باطنی (تهران: فرهنگ معاصر، …

ادامه ...
بررسی تأثیر چینش سازه‌های متن بر کنش کلامیِ کلان در گفت‌وگوهای روزمره

فرهاد ساسانی و نسترن یزدانی، «بررسی تاثیر چیشن سازبررسی تأثیر چینش سازه‌های متن بر کنش …

ادامه ...
بررسی چینش التماس‌نامه‌‌های برگه‌های امتحانی: مطالعه‌ی گام‌ها و گامک‌ها
بررسی چینش التماس‌نامه‌‌های برگه‌های امتحانی: مطالعه‌ی گام‌ها و گامک‌ها

فرهاد ساسانی و نینا حسینی کیونانی بررسی چینش التماس‌نامه‌‌های برگه‌های امتحانی: مطالعه‌ی گام‌ها و گامک‌ها …

ادامه ...
دو برداشتِ مکمل از گذرایی: الگویِ گذرا و الگویِ کنایی (ارگتیو)

دو برداشتِ مکمل از گذرایی: الگویِ گذرا و الگویِ کنایی (ارگتیو) بیان، س ۷، ش …

ادامه ...
مفهوم‌سازی خشم در زبان فارسی
مفهوم‌سازی خشم در زبان فارسی

مفهوم‌سازی خشم در زبان فارسی معصومه ملکیان فرهاد ساسانی پژوهش‌های زبان‌شناسی، دوره‌ی ۶، شماره‌ی ۱۱، …

ادامه ...
نگاهی دیگر به ستاک‌های فعلی فارسی

نگاهی دیگر به ستاک‌های فعلی فارسی فرهاد ساسانی در جشن‌نامه‌ی استاد مصطفی عاصی (تهران: پژوهشگاه علوم انسانی …

ادامه ...
دیدگاه از منظر زبان‌شناسی شناختی و کاربرد آن در تحلیل متن داستانی
دیدگاه از منظر زبان‌شناسی شناختی و کاربرد آن در تحلیل متن داستانی

مهرناز شیرازی عدل و فرهاد ساسانی، «دیدگاه از منظر زبان‌شناسی شناختی و کاربرد آن در …

ادامه ...
تحلیل مؤلفه‌های معنایی حق در قرآن کریم با بهره‌گیری از شیوه‌ی همنشینی و جانشینی
تحلیل مؤلفه‌های معنایی حق در قرآن کریم با بهره‌گیری از شیوه‌ی همنشینی و جانشینی

فرهاد ساسانی و پرویز آزادی، «تحلیل مؤلفه‌های معنایی حق در قرآن کریم با بهره‌گیری از …

ادامه ...
جنسیت چگونه تعریف می‌شود؟

یادداشتِ چهارم فرهاد ساسانی جنسیت چگونه تعریف می‌شود؟ جنسیت را می‌توان از سه جنبه بررسی …

ادامه ...
Dialogues
گفت‌وگوهای رومان یاکوبسون و کریستینا پومورسکا

– Dialogues

ادامه ...
بافت‌گردانی و متن‌گردانی و تاثیر آن بر کارکرد متن: مطالعه‌ی موردی میدان نقش جهانِ اصفهان

فرهاد ساسانی، "بافت‌گردانی و متن‌گردانی و تاثیر آن بر کارکرد متن: مطالعه‌ی موردی میدان نقش …

ادامه ...
درباره‌ی وبگاه
درباره‌ی وبگاه

با درود! در این وبگاه، با نام fsasani، برخی از مقاله‌ها، یادداشت‌ها و دیگر کارهایم، …

ادامه ...