امروز : شنبه ۲۶ مرداد ۱۳۹۸
fsāsāni

Vebgāh i bāreye kārbordšenāsi ye našāne, zabānšenāsi farhangi, va zabān e Pārsi

جنسیت چگونه تعریف می‌شود؟

   فرهاد ساسانی    شهریور ۷, ۱۳۹۶   

یادداشتِ چهارم
فرهاد ساسانی

جنسیت چگونه تعریف می‌شود؟
جنسیت را می‌توان از سه جنبه بررسی کرد. به بیان دیگر، جنسیت دارای سه جایگاه مختلف است که گاه تا حدودی به ‌هم‌ وابسته است. نخستین جنبه‌ی جنسیت به جایگاه زیست‌شناختی و کالبدی آن مربوط می‌شود. از این جنبه، انسان میز مانند بسیاری از جانداران روی زمین دارای دو جنسیت نرینه و مادینه است. معمولاً از این نوع جنسیت با عنوان «سکس» یا همان «جنسیت» یاد می‌کنند. طبیعی است میان این دو جنسیت تفاوت‌های فیزیکی و اندامی خاصِ گونه‌های جانوری مشاهده می‌شود. در بسیاری از جانوران، اگر همه‌ی آن‌ها، معمولاً نرینه جثه‌ی بزرگ‌تر، سنگین‌تر و گاه پرزرق‌وبرق‌تری دارد: این امر در میان پستاندارانی چون شیرها، پرندگانی چون طاووس و برخی ماکیان (مانند مرغ و خروس) هویداست. در میان انسان‌ها نیز می‌توان به این تفاوت‌های معمول، اما نه لزوماً قطعی، اشاره کرد: تفاوت کروموزمی مردها و زن‌ها، چربی بیش‌تر در بدن زن‌ها، عضله‌ی بیش‌تر در بدن مردها، وزن‌ بیش‌تر مردها، بلوغ زودتر زن‌ها، عمر بیش‌تر زن‌ها، صدای زیرتر زن‌ها، و نیم‌کره‌ی چپ بزرگ‌تر در زن‌ها به نسبت مردها. معمولاً، در اغلب موارد، در تمایزگذاری میان مردان و زنان این جنبه از مبنا قرار می‌گیرد. این جنسیت زیست‌شناختی، اگرچه معمولاً از بدو تولد مشخص است، اما در برخی جامعه‌های امروزی، با فراهم‌شدن امکانات پزشکی، ، دست‌کم تا حدی، امکان تغییر پیدا کرده است؛ البته برخی نیز از بدو تولد با مسئله‌ی نامشخص‌وبدن جنسیت یا وضعیت دوجنسیتی مواجهند که معمولاً با انجام برخی جراحی‌های پزشکی و مشاوره‌های روان‌پزشکی به یک سو سوق داده می‌شوند. اما امکان تغییر جنسیت زیست‌شناختی، دست‌کم از برخی جنبه‌ها، جنسیت‌های دوگانه‌ی یا جدید
جنبه‌ی دیگر جنسیت به دستگاه دستوری برخی زبان‌ها مربوط می‌شود. به این جنبه از جنسیت معمولاً جنس، جنس دستوری یا جِندر می‌گویند. این جنس تغییرپذیر است اما تغییر در آن به کُندی و طی چندین سده انجام می‌پذیرد؛ مانند اتفاقی که برای زبان فارسی باستان افتاد و این زبان با سه جنس دستوری مذکر، مؤنث و خنثی به زبان فارسی میانه یا فارسی پهلوی بدون جنس دستوری تبدیل شد.
در ارتباط با جنس دستوری، در دستگاه تصریفی برخی از زبان‌ها، نه همه‌ی آن‌ها، میان دو یا سه جنس تمایز گذاشته می‌شود، و بر همین اساس، واژه‌ها (و اغلب اسم‌ها، صفت‌ها و فعل‌ها) با توجه به هر مقوله‌ی جنسیتی صورت متفاوتی به خود می‌گیرد و به اصطلاح «تصریف» یا «صرف» می‌شود. این جنس اگرچه به جنسیت زیست‌شناختی ارتباط دارد، اما کاملاً بر آن منطبق نیست و تا حدودی از دیدگاه فرهنگی که آن زبان در آن به کار می‌رود تأثیر می‌پذیرد، یا دست‌کم در گذشته‌ای دور تأثیر می‌پذیرفته اما اکنون ردّی از این تأثیرگیری بر جای نمانده است. این جنس‌ها عبارت است از مذکر، مؤنث و خنثی. برای نمونه در زبان فارسی باستان، سه جنس یادشده وجود دارد، مانند:
؟؟؟؟
شبیه همین وضعیت در زبان آلمانی معاصر نیز مشاهده می‌شود:
؟؟؟؟
در زبان عربی کلاسیک (فصیح) تنها دو جنس مذکر و مؤنث وجود دارد:
؟؟؟؟
در برخی دیگر از این گونه زبان‌ها، جنس از طریق دیگر امکانات زبانی مانند نقش‌نماها (جنس‌نماها) نشان داده می‌شود. برای نمونه، می‌توان به زبان ؟؟؟؟؟ اشاره کرد:
؟؟؟؟
اما به هر حال در همه‌ی زبان‌ها امکان نشان‌دادن جنسیتِ زیست‌شناختی، و نه لزوماً جنس دستوری، از طریق به‌کاربردن واژه‌های بازتابنده‌ی جنسیت، صورت‌های خطاب خاص مردان و زنان و مانند آن وجود دارد. برای نمونه، می‌توان به موارد ذیل در فارسی اشاره کرد:
؟؟؟؟
اما جنبه‌ی سوم جنسیت به هویت فرهنگی-اجتماعی آن مربوط می‌شود، یعنی آن‌جا که جنسیت را باور مردم یک جامعه‌ی فرهنگی تعریف می‌کند. به همین ترتیب، انتظارات خاصی از هر جنسیت روا دانسته می‌شود. در نتیجه، هر فرد، از زمان تولد به بعد، بر مبنای همین انتظارات تربیت می‌شود: لباس پوشانده می‌شود، خورانده می‌شود، صحبت می‌کند یا نمی‌کند، حرکت می‌کند، بیرون می‌رود یا نمی‌رود، کارهایی را می‌کند یا نمی‌کند، مسئولیت‌هایی را می‌پذیرد یا از آن منع می‌شود، و بسیاری از موارد دیگر. از این جنسیت گاه از آن با همان جنسیت یا سکس، و گاه با عنوان جنس یا جندر یاد می‌شود، و به تعبیری می‌توان آن را «هویت جنسیتی»، «جنسیت اجتماعی» یا «جنسیت فرهنگی» نامید. این هویت جنسیتی، اگرچه به طور طبیعی از جنسیت زیست‌شناختی و کالبدی الهام می‌گیرد، اما با نگاهی به فرهنگ‌های مختلف در طول تاریخ و در مکان‌های مختلف جهان در حال حاضر، می‌توان در یافت که بسیار بیش از آن، در بستر هر فرهنگ خاص در جهت باورهای غالب و متعارف آن فرهنگ سمت‌وسو می‌یابد و تعریف می‌شود. این باورها، همان گونه که پیش‌تر نیز گفته شد، بر جنس یا جنسیت دستوری نیز تأثیرگذار است. این باورها درباره‌ی جنسیت هم، اگرچه مانند جنس دستوری در درازمدت تغییر می‌یابند، اما به هر حال با سرعت‌گرفتن و آسان‌شدن ارتباطات میان فرهنگ‌های مختلف، امکان بازتعریف و بازتعریف‌های پیوسته از آن‌ها بسیار بیش‌تر شده است. از طرفی دیگر، باورهای همگن جامعه‌های کوچک‌تر قدیمی، در نتیجه‌ی همین ارتباطات، در جامعه‌های بزرگ امروزی (لزوماً نه از نظر جغرافیایی بلکه جامعه با تعریفی جدید که لزوماً در برگیرنده‌ی یک مکان ثابت و یکسان جغرافیایی نیست) تنوع بسیار بیش‌تری پیدا کرده است. پس جامعه‌های امروزی حتی از نظر تعریف جنسیت هم همگن نیستند. همین امر را می‌توان دلیل شکاف نسلی، یعنی تفاوت عمیق باورهای سه نسل پیاپی در ایران امروزی و جامعه‌های مشابه، و حتی جامعه‌های غربی دانست.

روت وُداک (۱۹۹۷ب: ۱۳) جنس را مجموعه‌ای از ویژگی‌های متعلق به یک شخص نمی‌داند بلکه آن را کارهایی می‌پندارد که شخص انجام می‌دهد. و در جایی دیگر (۱۹۹۷الف: ۴۹) می‌افزاید زن‌بودن یا مردبودن از یک نسل به نسل دیگر و نیز در میان گروه‌های نژادپرستانه، قومی و مذهبی و نیز اعضای طبقه‌های اجتماعی مختلف فرق می‌کند.
Wodak, Ruth (ed.), Gender and Discourse (London: Sage, 1997a).
کامرون (۱۹۹۸ب: ۲۸۰-۲۸۱) می‌نویسد:
مردان و زنان … اعضای فرهنگ‌هایی‌اند که گفتمان عظیمی درباره‌ی جنس پیوسته در آن‌ها جریان دارد. نه تنها شیوه‌های سخن‌گفتنِ «متناسب» با جنسیتشان را یاد می‌گیرند و سپس به صورت مکانیکی بازتولید می‌کنند، بلکه مجموعه‌ی بسیار گسترده‌تری از معناهای جنسیتی که در اشکال پیچیده به شیوه‌های سخن‌گفتن ضمیمه شده است را نیز یاد می‌گیرند و رفتار خودشان را در پرتو این معناها به وجود می‌آورند. …
اِعمال مردانگی یا زنانگی «به طور مناسب» در همه‌ی شرایط دقیقاً یک معنا نمی‌دهد. راهبردهای متفاوتی در جمع‌های مختلط و تک‌جنسیتی، در موقعیت‌های خصوصی و عمومی، در جایگاه‌های اجتماعی مختلف (در کنار پدرو مادر، عاشق، کار، دوست) وجود دارد که هر کس به طور منظم در جریان زندگی روزمره‌اش به کار می‌بندد.
مدرسی (۱۳۶۸: ۱۶۱) می‌نویسد نقش فعال‌ترِ مردان و زنان نسبت به یک‌دیگر در برخی زمینه‌های اجتماعی به پیدایش تفاوت‌های زبانی میان آن‌ها می‌انجامد. این تفاوت‌ها به واژه‌ها، الگوهای دستوری، آوایی و کاربردی زبان و نیز الگوهای پیرازبانی متفاوت مانند حرکت دست و صورت با ارزش‌های ارتباطی معین باز می‌گردد.
در کل می‌توان تفاوت‌ زنان و مردان را، فارغ از تفاوت‌های زیست‌شناختی، بر پایه‌ی شرایط زیر دانست:
• بسیاری از آن‌ها در فرآیند اجتماعی‌شدن تغییر می‌کند؛ زبان سازش‌پذیرتر است؛
• معمولاً سنجه و معیار مرد قرار می‌گیرد؛
• هنجارها در فرهنگ‌های مختلف متفاوت است؛
• تفاوت می‌تواند کیفی و یا تفاوت کمی باشد.

خانم رابین لیکاف (۱۹۷۳)

زمانی در برخی گزارش‌های اروپاییان، شاید با اغراق آمده بود که در جزایر آنتیل کوچک (در شرق آمریکای مرکزی در منطقه‌ی کارائیب)، زنان و مردان کاریب‌ به دو زبان متفاوت صحبت می‌کردند.
تفاوت‌هایی در زبان کوزاتی (یکی از زبان‌های سرخ‌پوستان آمریکای شمالی): ؟؟؟؟؟
تفاوت‌ها: گاه تردیدآمیز است

تفاوت‌ها
۱- واجی/ آوایی (۳۱۸)
مدرسی (۱۳۶۸: ۱۶۶-۱۶۷) تفاوت‌های آوایی زنان و مردان در تهران
زنان حساسیت بیش‌تر نسبت به فرمول زیر:
a → u > n
توصیه به تغییر صدای مارگارت تاچر از زیر و نازک/ shrill به بم و مردانه
۲- صرف و واژگانی (۳۱۸-۳۱۹)
در انگلیسی (۳۱۹):
mauve, beige, aquamarine, lavender, magneta
so good, such fun, exquisite, lovely, divine, precious, adorable, darling, fantastic
actor/ actress, waiter/ waitress, master/ mistress (now different meaning), boy/ girl, man/ woman, gentleman/ lady (now sometimes gentlewoman), bachelor/ spinster, widower/ widow
نگرش‌ها درباره‌ی برابری جنسیتی با کاربرد زبان مطابقت ندارد (۳۱۹-۳۲۰).
ایدئولوژی: باورهای فرهنگی (۳۱۹)
زبان یانا در کالیفرنیا (به گزارش ساپیر) صورت‌های مختلف برای زنان و مردان دارد
مردمان دیریبال در شمال کوئینزلند استرالیا گونه‌ی مادرشوهرگونه دارند (۳۲۰؛ دیکسون، ۱۹۷۱): گونه‌ی Guwal را هر دو جنس به کار می‌برند اما مرد در برابر مادرزن و زن در برابر پدرشوهر گونه‌ی Dyalŋuy را به کار می‌برند.
یکی از زبان‌های بومیان استرالیا به نام Yanyuwa با ۹۰ تا ۱۵۰ گویشور: واژه‌های یکسان اما پیشوندهای متفاوت طبقه‌نمای اسم‌ها، فعل‌ها و ضمیرها. مردان با گویش مردان با زنان صحبت می‌کنند و زنان با گویش زنان با مردان صحبت می‌کنند. بچه‌ها با گویش زنان و هنگام بزرگ‌شدن تغییر گویش می‌دهند.

۳- دستوری
انگلیسی: آهنگ و ته‌پرسش‌ها : تعجب و ادب
نادر جهانگیری در تهران (۳۲۱)
• نظام‌های پیرازبانی
• صورت‌های خطاب: برای زنان بیش‌تر
• هرزه‌گویی
• سکوت

گرایش‌های جهانی، از دید جَنت هولمز (۱۹۹۸):
J. Holmes, "Women's talk: The question of sociolinguistic universals", in Language and Gender: A Reader, ed. J. Coates (Oxford: Blackwell, 1998).
• زنان و مردان الگوهای کاربرد زبانی متفاوتی به وجود می‌آورند؛
• زنان به کارکردهای عاطفی بیناکنش بیش از مردان توجه نشان می‌دهند؛
• زنان ابزارهای زبانی‌ای را به کار می‌بندند که بر همبستگی بیش از مردان تأکید دارد؛
• زنان به شیوه‌هایی تعامل می‌کنند که همبستگی را حفظ می‌کند و افزایش می‌دهد در حالی که (بویژه در بافت‌های رسمی) مردان به شیوه‌هایی تعامل می‌کنند که قدرت و جایگاهشان را حفظ می‌کند و ارتقا می‌دهد؛
• زنان از نظر سبکی انعطاف‌پذیرتر از مردان‌اند.

مردان: رقابت، تمسخر، تهاجم، ابتکارعمل، قطع صحبت
زنان: طفره‌رفتن ، حمایت، پرسش

ادب و جنسیت
دشواژه‌ها و به‌واژه‌ها: هرزه‌گویی کم‌تر زنان به نسبت مردان است.
صورت‌های خطاب و عنوان‌ها: صورت‌های خطاب و عنوان‌های مختلف: معمولاً شمار صورت‌های خطاب زنان متنوع‌تر است.
سکوت زنان در جاهایی که مردان ممکن است حرف بزنند.

زبان جنسیت‌گرا نیست: انسان چنین است. این فرآیند اجتماعی‌شدن و یادگیری اجتماعی است که باعث به‌وجودآمدن بسیاری تفاوت‌های زبانی و رفتاری جنسیتی می‌شود تا خود زبان یا جنسیت زیستی (تفاوت زیستی بیش‌تر کلیشه‌ای است). در واقع شکل‌گیری سازمان اجتماعی و رقابت قدرت و در نتیجه‌ی آن چیرگی یک جنس (و معمولاً در اغلب جامعه‌های جنس مرد) باعث به‌وجودآمدن کلیشه‌های جنسیتی و آموزش ناخودآگاه یا خودآگاه آن در خانواده، مدرسه و جامعه می‌شود. سازمان اجتماعی (جهانی نیست) و در رقابت قدرت و سپس استیلا یا چیرگی شکل می‌گیرد و نقش‌ها (از جمله نقش‌های جنسیتی) تعیین می‌شود. پس در جامعه‌هایی که نقش زنان و مردان تفاوت بیش‌تری دارد، زبانشان نیز دارای تفاوت بیش‌تری می‌شود. پنداری در کلان‌شهرهای ایران به دلیل نزدیک‌شدن نقش‌های زن و مرد، زبان آن‌ها نیز بسیار به هم نزدیک شده است. اگرچه در کل در فارسی، تفاوت بیش از همه در کاربرد برخی واژه‌های خاص است که آن هم به مرور کم‌رنگ می‌شود؛ اما بیش از آن تفاوت در شکل‌گیری متن و مسائل کاربردشناختی و گفتمانی است. برای مثال، در قابوس‌نامه آمده است (به نقل از مریم پاک‌نهاد جبروتی، ۱۳۸۱: ۳۱):
زن پاک‌رو و پاک‌دین باید و کدبانو و شوی‌دوست و شرمناک و پارسا و کوتاه‌زبان و کوتاه‌لسان و کوتاه‌دست و چیزنگه‌دارنده تا نیک بود که گفته‌اند زن نیک عافیت زندگانی بود…
پاک‌نهاد جبرونی، مریم، فرادستی و فرودستی: نابرابری جنسی در ایران (تهران: گام نو، ۱۳۸۱).
سجودی، فرزان، «مکان، جنسیت و بازنمایی سینمایی»، در مجموعه مقاله‌های هفتمین هم‌اندیشی نشانه‌شناسی: نشانه‌شناسی مکان، به کوشش فرهاد ساسانی (تهران: انتشارات سخن، ۱۳۹۱)، صص ۷۹-۹۵٫
فقط زبان در ارتباط با جنسیت مطرح نیست. دیگر نشانگان‌های نیز می‌توانند جنسیتی به کار روند. سجودی درباره‌ی تفاوت‌های بازنمایی مکان در ارتباط با جنسیت در فیلم لیلا ساخته‌ی داریوش مهرجویی می‌نویسد.
موجودی اجتماعی که یاد گرفته است این گونه عمل کند؛ تجربه‌های متفاوتِ اجتماعی‌شدن. بسیاری از ویژگی‌های زبان مردان ممکن است در جامعه‌ای دیگر از ویژگی‌های زبان زنان به شمار آید. برای مثال، تفاوت ویژگی‌های زبان زنان کلان‌شهری مانند تهران را می‌توان با ویژگی‌های زبان زنان و مردان یک شهر کوچک‌تر و سنتی‌تر در به‌کارگیری بسیاری از اصطلاح‌های به‌اصطلاح مردانه یا دشواژه‌ها مقایسه کرد.

• هانیتا مقدس محرابی، تعبیر سکوت
• مرجان رضایی، تفاوت زبان شاعران زن و مرد

واژه‌های جنسیت‌نما در فارسی:
حموم زنونه، خواهرشوهر، خاله‌بازی، زن‌باز، خاله‌زنک (دایی‌مردک)، نوکر و کلفت، چشم‌چرون
hero/ shero
history/ hestory
man/ human
saleperson/ saleman
ordinary people/ common man
the fair sex/ woman
spokesperson/ spokesman
craftsperson/ craftsman
personslaughter/ manslaughter
personhood/ manhood

وارداف (۲۰۰۶: ۳۳۰): در جامعه‌ی مالاگاسی ، مردان غیرمستقیم حرف می‌زنند (انتقاد و روبه‌روشدن) چون غیرمستقیم‌بودن سنت محسوب می‌گردد اما زنان و بچه‌ها مستقیم حرف می‌زنند.
با برنامه‌ریزی زبانی می‌توان بسیاری از تفاوت‌ها را تغییر داد. اما حتی بدون برنامه‌ریزی نیز، به واسطه‌ی تحولات اجتماعی تغییر صورت می‌پذیرد.
queer linguistics
lavender linguistics
از ایمیل فاطمه بنویدی (۶/۲/۹۰)
پنجاه دلیل برای برتری مردان بر چیزهایی که زن نامیده می‌شوند:
۱- اسم هر جک و جونوری رو روی شما نمی‌گذارند مانند آهو ،غزال، پروانه، شاپرک و موارد دیگر که این‌جا جاش نیست.
۲- در عروسی می‌تونید لباسی رو که بارها به تن کردید دوباره بپوشید.
۳- می‌تونید هر صد سال یه بار هم موهاتون رو شونه نکنید و بعد بگید مد روزه.
۴- از ترس این که کسی سن شما رو بفهمه شناسنامتون رو قایم نمی‌کنید.
۵- مطمئنا استهلاک فک شما به مراتب کم‌تر است.
۶- مدل لباس دختر شمسی خانم چشمهاتون رو داخل دهانتون سرنگون نمی‌کنه.
۷- در موقع استرس هیچ وقت ناخن‌های خود را نمی‌جوید.
۸- هفته ای دو بار شکست عشقی نمی‌خورید!
۹- لازم نیست از ۱۸‌سالگی موهای سرتون رو رنگ کنید چون موهای جوگندمی خیلی هم به شما می‌یاد.
۱۰- فقط شما می‌تونید برید استادیوم.
۱۱- خودتون پنچری ماشینتونو می‌گیرید.
۱۲- لازم نیست با قراردادن انواع جک‌های هیدرولیک و غیرهیدرولیک در پاشنه‌ی کفش قدتون رو افزایش بدید.
۱۳- می‌تونید تمام روز بادوستانتون برید کوه و وقتی بر می‌گردید خونه برای خانمتون تعریف کنید که چه روز پرکاری داشتید.
۱۴- موقع خواستگاری به هیچ وجه نگران برهم‌خوردن تعادل سینی چایی نیستید.
۱۵- از دیدن کله‌پاچه دچار تشنج نمی‌شید.
۱۶- هیچ کس از این که دست‌پخت افتضاحی دارید به شما ایراد نمی‌گیره.
۱۷- فقط شمایید که لذت تماشاکردن فوتبال یوونتوس- بارسلونا رو با گزارش عادل فردوسی‌پور درک می‌کنید.
۱۸- فقط شمایید که می‌تونید لذت تک‌چرخ‌زدن با CG رو تجربه کنید.
۱۹- می‌تونید با خط ریشتون بیش از ۱۲۰۰۰ اثر هنری خلق کنید.
۲۰- به طلا و جواهرات دیگران در حالی که دارید از حسادت منفجر می‌شید نگاه نمی‌کنید.
۲۱- تو عروسی‌ها لازم نیست چند تن زنجیر از خودتون آویزون کنید که تازه دیگران ازتون بپرسند بدلییییییه ؟
۲۲- سر سفره‌ی عقد لازم نیست برید گل بچینید و گلاب بیارید و نون بگیرید و اینا…
۲۳- در حالی که خواهرتون باید بمونه خونه و آشپزی یاد بگیره شما می‌رید بیرون و گل کوچیک بازی می‌کنید.
۲۴- لازم نیست آدرس تمام مزون‌ها، پاساژها، بوتیک‌ها و مراکز لاغری شهرتون رو حفظ باشید.
۲۵- اگه تو خیابون تویوتا کمری جلوی پاتون نگه نداشت به راحتی سوار یه پیکان می‌شید.
۲۶- لازم نیست همیشه جای جوراب‌های همسرتون رو حفظ باشید.
۲۷- فقط شما می‌تونید سه ساعت تمام برنامه‌ی نود رو با دوستاتون تفسیر کنید.
۲۸- لازم نیست روزی چهار بار مثل آمپول ب کمپلکس سریال‌های بی‌سروته وطنی رو تماشا کنید.
۲۹- لازم نیست سالی یه بار زاویه دماغتون رو نسبت به افق تغییر بدید.
۳۰- می‌تونید حتی تا محل کارتون رو هم با دوچرخه طی کنید و کسی اون جوری به شما نگاه نکنه.
۳۱- می‌تونید راحت رو صندلی های جلوی اتوبوس بشینید و در عقب دود نخورید(البته این اتوبوس‌های بی‌آر‌تی این قضیه رو خرابش کرد).
۳۲- می‌تونید با شلوارک و رکابی راحت تا سر کوچه برید.
۳۳- خیالتون راحته که هرگز یک خواهر شوهر (و همچنین جاری) که مدام رو اعصابتون رزمایش برقرار کنه ندارید.
۳۴- لباس‌هات‌ون ظرف ۴۸ ساعت دلتون رو نمی‌زنه.
۳۵- در زیر گرمای نابودکننده‌ی تابستون خیلی راحت با یه آستین کوتاه می‌یاید بیرون.
۳۶- نیازی ندارید هر روز که از خواب پا می‌شید تا ساعت ۶ بعدازظهر رو جلوی آیینه با خودتون ور برید.
۳۷- نیازی نیست سه‌چهارم عمرتون رو توی کلاس‌های آشپزی ،خیاطی، گ‌لدوزی، آموزش فال شیرموز و تقویت اعتماد به نفس در ۳/۰ ثانیه بگذرانید.
۳۸- نیازی نیست داخل کیفتون به تعداد رنگ‌های یک ال‌سی‌دی لنز چشم داشته باشید (رنگ‌های ال‌سی‌دی معمولا بالای ۱۶ میلیون می‌رسه).
۳۹- گه به انواع فنون حرکات موزون آشنا نبودید هیچ اشکالی نداره.
۴۰- فقط شما می‌فهمید که یک ۲۰۶ اسپرت خفن چه قدر زیباست.
۴۱- بدون این که کسی بهتون چیزی بگه میتونید ساعت‌ها پلی استیشن بازی کنید.
۴۲- با دیدن سوسک و موش و امثالهم اجدادتون از گور در نمی‌یاین و جلوتون رژه نمی‌رن.
۴۳- فرق سی‌دی رو با بشقاب میوه‌خوری متوجه می‌شید.
۴۴- با یک سرماخوردگی سه ماه در سی‌سی‌یو بیمارستان بستری نخواهید شد.
۴۵- می‌تونید یه جوک بامزه تعریف کنید بدون این که خودتون قبل از همه دو ساعت تمام بهش بخندید.
۴۶- روی در هیچ مغازه ای ننوشته اند که از پذیرفتن آقایانی که شئونات اسلامی را رعایت نکنند معذوریم (بس که محجوب هستند آخه).
۴۷- داشتن ریش پروفسوری از ویژگی‌های بسیار ممتاز است که مخصوص آقایان است.
۴۸- فقط شما می‌تونید کت و شلوار بپوشید و کروات بزنید و کلی خوش‌تیپ بشید.
۴۹- لذت‌هایی تو دنیا وجود داره که فقط یه مرد می‌دونه چیه (از گفتنشون معذورم خود پسرا میدونن چی می‌گم).
۵۰- و در نهایت این که می‌تونید تو خیابون از هر کس که دلتون خواست بپرسید ساعت چنده؟! (این یکی دیگه ته ویژگی بود).

افزونه
فعل در فارسی

فرهاد ساسانی، «فعل در فارسی»، در با مهر: جشن نامۀ دکتر محمدرضا باطنی (تهران: فرهنگ معاصر، …

ادامه ...
بررسی تأثیر چینش سازه‌های متن بر کنش کلامیِ کلان در گفت‌وگوهای روزمره

فرهاد ساسانی و نسترن یزدانی، «بررسی تاثیر چیشن سازبررسی تأثیر چینش سازه‌های متن بر کنش …

ادامه ...
بررسی چینش التماس‌نامه‌‌های برگه‌های امتحانی: مطالعه‌ی گام‌ها و گامک‌ها
بررسی چینش التماس‌نامه‌‌های برگه‌های امتحانی: مطالعه‌ی گام‌ها و گامک‌ها

فرهاد ساسانی و نینا حسینی کیونانی بررسی چینش التماس‌نامه‌‌های برگه‌های امتحانی: مطالعه‌ی گام‌ها و گامک‌ها …

ادامه ...
دو برداشتِ مکمل از گذرایی: الگویِ گذرا و الگویِ کنایی (ارگتیو)

دو برداشتِ مکمل از گذرایی: الگویِ گذرا و الگویِ کنایی (ارگتیو) بیان، س ۷، ش …

ادامه ...
مفهوم‌سازی خشم در زبان فارسی
مفهوم‌سازی خشم در زبان فارسی

مفهوم‌سازی خشم در زبان فارسی معصومه ملکیان فرهاد ساسانی پژوهش‌های زبان‌شناسی، دوره‌ی ۶، شماره‌ی ۱۱، …

ادامه ...
نگاهی دیگر به ستاک‌های فعلی فارسی

نگاهی دیگر به ستاک‌های فعلی فارسی فرهاد ساسانی در جشن‌نامه‌ی استاد مصطفی عاصی (تهران: پژوهشگاه علوم انسانی …

ادامه ...
دیدگاه از منظر زبان‌شناسی شناختی و کاربرد آن در تحلیل متن داستانی
دیدگاه از منظر زبان‌شناسی شناختی و کاربرد آن در تحلیل متن داستانی

مهرناز شیرازی عدل و فرهاد ساسانی، «دیدگاه از منظر زبان‌شناسی شناختی و کاربرد آن در …

ادامه ...
تحلیل مؤلفه‌های معنایی حق در قرآن کریم با بهره‌گیری از شیوه‌ی همنشینی و جانشینی
تحلیل مؤلفه‌های معنایی حق در قرآن کریم با بهره‌گیری از شیوه‌ی همنشینی و جانشینی

فرهاد ساسانی و پرویز آزادی، «تحلیل مؤلفه‌های معنایی حق در قرآن کریم با بهره‌گیری از …

ادامه ...
جنسیت چگونه تعریف می‌شود؟

یادداشتِ چهارم فرهاد ساسانی جنسیت چگونه تعریف می‌شود؟ جنسیت را می‌توان از سه جنبه بررسی …

ادامه ...
Dialogues
گفت‌وگوهای رومان یاکوبسون و کریستینا پومورسکا

– Dialogues

ادامه ...
بافت‌گردانی و متن‌گردانی و تاثیر آن بر کارکرد متن: مطالعه‌ی موردی میدان نقش جهانِ اصفهان

فرهاد ساسانی، "بافت‌گردانی و متن‌گردانی و تاثیر آن بر کارکرد متن: مطالعه‌ی موردی میدان نقش …

ادامه ...
درباره‌ی وبگاه
درباره‌ی وبگاه

با درود! در این وبگاه، با نام fsasani، برخی از مقاله‌ها، یادداشت‌ها و دیگر کارهایم، …

ادامه ...